TV a SAT

Bez televízie by nemohla fungovať žiadna domácnosť, je to už samozrejmosť.

Zaoberáme sa aj inštaláciou satelitných systémov alebo aj káblovými rozvodmi miestneho poskytovateľa.

Je mnoho poskytovateľov TV služieb a preto vám vieme poradiť čo by bolo pre vás najvýhodnejšie a zrealizujeme takéto pripojenie, či už prostredníctvom koaxiálnych rozvodov alebo LAN siete.