Elektro

Elektrika nie je žiadna sranda.

Bez nej by sme už nemohli ani žiť ale vie aj zabíjať.

Preto je potrebné dbať na správne používanie elektrických spotrebičov a hlavne bez kvalitnej a bezpečnej elektroinštalácie by to nefungovalo správne.

Zabezpečujeme kompletné elektroinštalačné práce – silnoprúd aj slaboprúd.

Hlavne sa jedná o práce v bytových domoch a vo firmách.

Výmena elektrických rozvodov – káblov

Výmena rozvádzačov a vybavenia (ističe, chrániče,…)

Oprava a výmena verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejných rozhlasov

Ďalšie elektroinštalačné práce